Więcej o szkole...

Instytut Języków Obcych "School by the Sea" jest znaną i cenioną prywatną szkołą językową, założoną w 1996 roku. W naszej szkole panuje kameralna, przyjazna atmosfera, którą tak cenią sobie nasi słuchacze. Zajęcia prowadzone są w oparciu o nowoczesną "komunikacyjną" metodykę nauczania. Oferujemy dzienne i popołudniowe kursy języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego, szwedzkiego i norweskiego. W naszej szkole prowadzimy kursy dla dzieci, młodzieży oraz dla osób dorosłych. Wykładowcami są nauczyciele z Polski i z zagranicy. Prowadzimy również kursy specjalistyczne i przygotowawcze do egzaminów Uniwersytetu Cambridge: FCE, CAE, CPE oraz w przypadku języka niemieckiego do egzaminów Instytutu Goethego. Dodatkową gwarancją wysokiego poziomu nauczania są egzaminy pod koniec każdego semestru. Bezpłatny test kwalifikacyjny pomaga naszym słuchaczom znaleźć się w odpowiedniej grupie. Zajęcia na kursach odbywają się dwa razy w tygodniu po dwie godziny lekcyjne (w przypadku grup dziecięcych może wyglądać to inaczej), w dniach: poniedziałki i środy lub wtorki i czwartki, o godzinie 16.15 lub 18.15. Prowadzimy także kursy przygotowawcze do matury oraz egzaminów wstępnych na studia, a także kursy specjalistyczne dla zakładów pracy. Wykonujemy również tłumaczenia dokumentów.

Każdemu uczniowi zapewniamy:

 • testy kontrolne: semestralne i śród-semestralne
 • bezpłatne, indywidualne konsultacje pozalekcyjne
 • świadectwo ukończenia kursu
 • możliwość korzystania z literatury obcojęzycznej
 • zniżki dla rodzeństwa i członków rodziny
 • zniżki dla najlepszych uczniów
 • możliwość nabycia tańszych podręczników (również używanych)
 • dogodny system płatności
 • dodatkowy, pozalekcyjny program kulturalny
Zapraszamy do odwiedzenia naszego biura w Kołobrzegu, przy ulicy Armii Krajowej 20c, lok. 13 (naprzeciwko sklepu ROSSMANN, wejście przez Pasaż Handlowy, I piętro). Można kontaktować się z nami również telefonicznie (94 354-79-82) lub przez internet (jan-3-16@o2.pl). Dyrektorem szkoły jest pan Tomasz Sulej.

Po co uczyć się języków obcych?

Polskie programy nauczania w przeszłości hołdowały metodzie gramatyczno-tłumaczeniowej, polegającej w głównej mierze na zapamiętywaniu reguł, powtarzaniu mało pobudzających, abstrakcyjnych ćwiczeń strukturalnych, zapamiętywaniu list nie powiązanych ze sobą słów i objaśnianiu struktur gramatycznych w języku polskim. Największą wagę przykładano do rozwijania znajomości gramatyki i opanowania języka pisanego, na czym cierpiało kształcenie umiejętności posługiwania się żywym językiem mówionym. W tradycyjnej metodzie nauczaniu języka obcego zaburzona była naturalna proporcja językowej rzeczywistości, w której język mówiony jest przecież pierwotną i najczęściej używaną formą języka. W rezultacie polski system oświatowy często nie potrafił wyposażyć uczniów w umiejętności, które pozwoliłyby im sprawnie funkcjonować w sytuacjach wymagających porozumienia się w języku obcym. Lukę tę starały się zapełnić prywatne szkoły językowe, takie jak "School by the Sea", które stworzyły możliwość nabycia umiejętności rzeczywistego komunikowania się w języku obcym we współczesnym świecie. Znajomość języków obcych stała się koniecznością, podstawową umiejętnością i wymogiem naszych czasów. Nigdy dotąd w naszym kraju nie istniała tak wielka potrzeba znajomości języków obcych - w tej chwili, gdy nasz kraj wchodzi do Unii Europejskiej nikt nie ma już co do tego wątpliwości. Znajomość języków obcych prowadzi do ubogacenia osobowości, w końcu do zwiększenia szans na zdobycie intratnej pracy, a w konsekwencji do łatwiejszego życia.
Np. angielski jest językiem ojczystym miliarda ludzi na świecie. Dla 300 milionów jest drugim językiem. Obecnie 300 milionów uczy się go jako języka obcego.

Instytut Języków Obcych "School by the Sea" jest placówką oświatową działająca pod patronatem Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. W chwili obecnej bezpośrednie zwierzchnictwo nad szkołą sprawuje Diecezja Zachodnia Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, mieszcząca się w Poznaniu. Patronat ten ma znaczenie organizacyjne, w żaden sposób jednak nie wpływa na program zajęć. Część pracowników Szkoły to wyznawcy Kościoła Adwentystów. Nasza szkoła została znakomicie przyjęta w środowisku kołobrzeskim. Podczas pierwszego roku działalności, w roku szkolnym 1996/97, zapisało się do nas 70 uczniów. W tym czasie prowadziliśmy wyłącznie kurs języka angielskiego. W kolejnym roku uczyło się u nas 110 uczniów. Wtedy też wprowadziliśmy nauczanie języka niemieckiego. Prawdziwy przełom nastąpił w roku szkolnym 1998/99, gdy ilość uczniów wzrosła do 150, którzy znaleźli się w dziesięciu grupach. W 1999 roku do naszej oferty wprowadziliśmy kursy języka szwedzkiego, hiszpańskiego i.... japońskiego. Jak wiemy, w naszym kraju jest niewiele miejsc, gdzie można się uczyć tego właśnie języka. W roku szkolnym 1999/2000 w "School by the Sea" uczyło się ponad 200 uczniów. Natomiast w roku szkolnym 2000/2001 ilość uczniów sięgnęła prawie 300 osób. W roku szkolnym 2001/2002 i 2002/2003 mieliśmy 370 słuchaczy. W kolejnych roku szkolnym (2003/2004) do szkoły zapisało się 460 osób z czego 40 uczyło się w naszej trzebiatowskiej filii (która funkcjonuje od 2001 roku). Od 1999 roku wydawaliśmy anglojęzyczne pisemko szkolne pod nazwą User Frendly, które stanowiło materiał uzupełniający dla naszych uczniów, od 2003 roku ukazuje się ono pod nową nazwą - Życie Szkoły - i skierowane jest do osób uczących się wszystkich języków. W roku szkolnym 1999/2000 Amerykańscy nauczyciele "School by the Sea" nagrywali audycję radiową w języku angielskim pod tytułem: "Nie mówię po polsku". Programy te emitowane były trzy razy w tygodniu. Obecnie są dostępne na kasetach i płytach CD.


Cykl nauki i struktura zajęć

Kurs podstawowy zaplanowany jest na cztery lata. Każdy z kursów przygotowujących do egzaminów Cambridge zaplanowany jest na 2 lub 4 semestry. Rok szkolny składa się z semestru jesienno-zimowego, rozpoczynającego się pod koniec września i semestru wiosenno-letniego, rozpoczynającego się w połowie lutego. Nauka jest realizowana w oparciu o program podręcznikowy i materiały uzupełniające, przewidziane na cały rok szkolny czyli na dwa semestry. Na zakończenie każdego semestru są przeprowadzane egzaminy kontrolne.

Struktura kursów
 • 2 semestry w ciągu roku szkolnego.
 • 120 godzin lekcyjnych w roku
 • Zajęcia dwa razy w tygodniu po 2 godziny lekcyjne
 • Zajęcia w poniedziałki i środy lub wtorki i czwartki
 • Godziny zajęć: 16.15 - 17.45 lub 18.15 - 19.45
Co jest ważne, co roku gwarantujemy ciągłość procesu nauczania dla wszystkich grup wiekowych od poziomu początkującego do najbardziej zaawansowanego.
Dla osób zainteresowanych nauką w mniejszych grupach proponujemy zajęcia w godzinach porannych.

Gdzie uczymy

Zajęcia odbywają w wynajętych salach. Staramy się, by były to miejsca przyjemne, komfortowe, a ich lokalizacja optymalna dla wszystkich słuchaczy. W roku szkolnym 2010/2011 zajęcia odbywają się w Szkole Podstawowej Nr 3 przy ul. Łopuskiego 15, a także w Kołobrzeskim Centrum Hotelarstwa i Turystyki (dawny "Ekonom") przy ul. Łopuskiego 13. Od 2006 r. zajęcia są także prowadzone przy ul. Bocianiej 4 (była przychodnia) - dojazd od strony ul. Koszalińskiej lub Myśliwskiej i Ogrodowej. Szczególnie cieszy to tych, którzy mieszkają w sąsiedztwie tego miejsca, a także mieszkańców Osiedla Ogrody. W Trzebiatowie zajęcia odbywają się w Gimnazjum przy ul. Wodnej 2.


Kogo uczymy?

Zdecydowaną większość słuchaczy stanowią uczniowie szkół podstawowych i średnich. Każdego roku zainteresowanie nauką języków wzrasta, w wyniku czego grupy wiekowe się rozszerzają w obydwu kierunkach. Nasz najmłodszy uczeń miał 4 lata, a najstarszy 85. Bardzo nas cieszy kiedy przychodzą do nas osoby w wieku średnim. Wiele wnoszą swoją dojrzałością życiową i doświadczeniem. Nierzadko osiągają bardzo dobre wyniki w nauce. Od kilku lat tworzymy specjalne grupy dla maturzystów, którzy pragną zdawać na egzaminie dojrzałości język angielski lub niemiecki i chcą przygotować się do tego ważnego egzaminu jak najlepiej. Mamy przyjemność współpracować z różnymi instytucjami, m.in. szkolimy kadrę ośrodków sanatoryjnych. Przygotowujmy ich do lepszych kontaktów z zagranicznymi turystami. W przeszłości uczyliśmy kadrę oficerską kołobrzeskich jednostek wojskowych.


Jak uczymy

Dokładamy wszelkich starań, by nasza praca była efektywna. Stąd nieustanne poszukiwania skutecznych metod. W minionych latach udało nam się wypracować model nauczania, który sprawdza się w kołobrzeskich warunkach. Sprawia on, że zajęcia stają się przyjemnością dla uczniów i nauczycieli, a efektem są zdane z dobrymi wynikami egzaminy maturalne, egzaminy Uniwersytetu Cambridge, egzaminy wstępne na studia, a także nowe wakacyjne przyjaźnie czy kontakty biznesowe. W naszej szkole panuje kameralna, przyjazna atmosfera, którą tak cenią sobie nasi słuchacze. Faktem jest, że tworzymy taką atmosferę, która sprzyja zawieraniu nowych, trwałych znajomości. Tak więc uczestniczenie w kursie językowym jaki proponujemy może stać się również znakomitą formą ciekawego spędzenia czasu w gronie nowych znajomych. Kierownictwo szkoły odczuwa ogromną satysfakcję z sukcesów, które odnoszą słuchacze "School by the Sea". Sukcesy uczniów są również naszymi sukcesami. To nas z kolei zachęca do jeszcze większego wysiłku w działaniach zmierzających do poprawienia jakości świadczonych przez nas usług.
"School by the Sea" stwarza dogodne warunki do nauki. Przy wspólnym wysiłku lektora i ucznia, gwarantujemy podstawową umiejętność porozumiewania się w języku obcym już po dwóch semestrach nauki od podstaw (ok. 120 godzin lekcyjnych). Program nauczania opracowany jest według nowoczesnych założeń metodycznych i realizowany w oparciu o zagraniczne podręczniki oraz materiały audio. Zajęcia prowadzone są metodą komunikatywną zakładającą używanie języka obcego bez względu na stopień zaawansowania. Za swój główny cel "School by the Sea" uważa tworzenie kompleksowego środowiska nauczania, w którym kładziony jest nacisk na równomierne rozwijanie umiejętności czytania, pisania, rozumienia ze słuchu oraz mówienia. Dzięki amerykańskim i brytyjskim lektorom (to dotyczy oczywiście języka angielskiego) nasi uczniowie mają okazję do nieustannego używania nowo nabytych umiejętności. Przykładamy dużą wagę do aktywnego uczestnictwa słuchacza w zajęciach i jego pełnego zaangażowania we wspólną naukę. W celu zwiększenia skuteczności nauczania wprowadziliśmy model dwóch lektorów (w chwili obecnej dotyczy to tylko języka angielskiego). Taki system pozwala na rozwój wszystkich umiejętności językowych: rozumienie języka mówionego oraz poprawne gramatycznie i stylistycznie pisanie. Szczególnie duży nacisk kładziemy na rozwijanie umiejętności mówienia. W naszej szkole studenci przez większą część lekcji mówią. Dzieje się tak, gdyż przez cały czas są zachęcani do odpowiadania na pytania zadawane przez lektora. Staramy się także wychodzić naprzeciw nieśmiałości słuchaczy. Wielu uczniów podczas nauki języka obcego obawia się mówić. Atmosfera i tempo zajęć szybko pozwalają im pokonać swój lęk. W grupie dzieci młodszych, od 6 do 8 lat, nauczyciel rozwija naturalne skłonności dziecka do naśladowania i wykorzystuje przewagę pamięci słuchowej nad wzrokową, stąd podczas zajęć rozwijane są umiejętności komunikacji słownej, natomiast w grupie dzieci starszych, od 9 do 13 lat, są już rozwijane umiejętności czytania i pisania w języku obcym. Od roku szkolne 2003/2004 wprowadziliśmy nauczanie dzieci już od 4 roku życia. Atmosfera zabawy w grupie rówieśniczej sprzyja naturalnemu przyswajaniu języka przez dzieci. Na tym etapie nauki dzieci zapoznają się przede wszystkim z odpowiednio dobranym tematycznie słownictwem oraz prostymi konstrukcjami językowymi. W grupach tych wprowadzane są jedynie elementy czytania i pisania, dostosowane do umiejętności uczniów. Metoda nauczania w grupach dzieci w wieku 10 - 12 lat jest pomostem pomiędzy metodą osłuchową dla dzieci najmłodszych, a metodyką komunikacyjną stosowaną w grupach dzieci starszych. Na tym poziomie nauki następuje stopniowe wprowadzanie bardziej skomplikowanych struktur językowych oraz kładziony jest większy nacisk na rozwijanie umiejętności czytania i pisania w języku angielskim. Przy zwiększających się wymaganiach zachowany jest jednak element zabawy, będący nadal często najskuteczniejszą metodą aktywizacji dzieci.


Kiedy rozpoczynają się zajęcia i jaki jest ich koszt?

Rok szkolny w "School by the Sea" rozpoczyna się 27 września i skończy się 27 maja. W trakcie roku szkolnego mamy:

 • przerwę świąteczną (od Bożego Narodzenia do Nowego Roku)
 • ferie zimowe
 • przerwę wielkanocną.
Po uwzględnieniu wszystkich tych przerw w nauce, cały rok szkolny liczy 120 godzin lekcyjnych.

Opłata za naukę w roku szkolnym 2010/2011 wynosi (za cały rok szkolny):
 • 750 zł za lekcje w grupach dziecięcych w wymiarze 2 godzin tygodniowo (kontynuujący płacą 700 zł)
 • 1.300 zł dla uczniów, którzy naukę rozpoczęli przed rokiem szkolnym 2008/2009
 • 1.400 zł - dla nowych osób (kwota dotyczy oczywicie tych, którzy rozpoczyną naukę we wrześniu lub na początku października).
 • 1.500 zł - to opłata za kursy przygotowujące do egzaminów FCE, CAE i w Instytucie Goethego.
Osoby, które dołączą do grup później (o ile będzie taka możliwość) wniosą odpowiednio niższą opłatę. Czesne za naukę można wnosić w całości lub w 4 ratach. Pierwszą ratę wpłacamy przy zapisie, kolejne w następujących terminach:

II rata - do końca października
III rata - do końca listopada
IV rata - do końca grudnia

Bardzo istotną kwestią jest terminowe wnoszenie rat. Opłat można dokonywać w biurze szkoły lub można wpłacić je do banku na nasze konto: VW Bank 12 2130 0004 2001 0478 6158 0001. W przypadku osób najbliżej spokrewnionych, uczących się w naszej szkole, udzielamy 100 zł zniżki. Osoby, które ukończą rok nauki z najlepszymi wynikami, otrzymują 150 zł zniżki na kolejny rok szkolny.
Opłata za kursy języków francuskiego, włoskiego, hiszpańskiego, szwedzkiego i norweskiego są nieco wyższe, z uwagi na mniejszą ilość słuchaczy.

Obozy językowe i wypoczynkowe

Dla osób, które chciałyby również w wakacje uczyć się języków obcych, organizujemy wyjazdy na zagraniczne kursy językowe (dotyczy to jednak tylko nauki języka angielskiego). Również spędzamy wspólnie czas na obozach.

Gdzie po książki?

W biurze naszej szkoły można zaopatrzyć się w podręczniki i wszelkiego rodzaju pomoce naukowe (takie jak podręczniki, słowniki, kasety, a także programy komputerowe do nauki języków). Pośredniczymy również w sprzedaży używanych podręczników, które można przynosić do nas po zakończeniu roku szkolnego.

Świadectwo

Postępy słuchaczy podlegają regularnej ocenie. Na zakończenie roku szkolnego po zdaniu egzaminu, słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia kursu z oceną końcową. Podstawą otrzymania świadectwa są: wyniki testów, udział w zajęciach oraz praca samodzielna w domu. Najlepsi uczniowie otrzymują nagrody i wyróżnienia.


Naszymi klientami między innymi byli:

 • Wojsko Polskie
 • Superfish S.A.
 • pracownicy Hotelu New Skanpol
 • pracownicy Hotelu Centrum
 • pracownicy Hotelu Etna
 • pracownicy banku PeKaO S.A.
 • pracownicy Banku PKO BP
 • pracownicy Banku Zachodniego
 • pracownicy wielu ośrodków sanatoryjnych i hoteli
 • Straż Graniczna

 

FaLang translation system by Faboba

Szybki Kontakt

 • Biuro: Armii Krajowej 20C, lokal 13 (I p.)
  78-100 Kołobrzeg
 • tel./fax:  94  354 79 82
  tel. kom.: 501 549 747
 • gadu gadu: porozmawiaj
 • e-mail: jan-3-16@tlen.pl

Zapytaj o kurs